پروژه های در حال انجام

ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان انجام وضعیت پروژه
1 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری ششم مکانیکال سنندج(130 کیلومتر) پروژه در حال انجام
2 طرح آبرسانی یزد مکانیکال از تصفیه خانه یزد تا مخزن خلیل آباد پروژه در حال انجام
3 خط انتقال گاز ایران به عراق(آبادان-بصره) سویل و مکانیکال آبادان -بصره به طول 60 کیلومتر پروژه در حال انجام
4 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری ششم(انشعاب 30 اینچ دهگلان) سویل و مکانیکال سنندج-دهگلان به طول 32 کیلومتر پروژه در حال انجام
5 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری ششم سویل و مکانیکال کیلومتر 477 الی 599 پروژه در حال انجام

عضو خبرنامه ما شوید و پیشنهادات استثنائی دریافت نمایید.